Spoljne gume

Posted

Spoljne gume moraju da odgovaraju

Na jednoj osovini koristite samo iste dimenzije spoljnih guma. Kod dvostrukih spoljnih guma precnik spoljne gume ne sme da odstupa više od 10 mm jedan od drugog. Za svaku osovinu koristite isti profil. Nikad ne koristiti zajedno radijalne i dijagonalne spoljne gume. Po mogucnosti telo gume (Karkassa) koristiti od istog proizvodaca i uporedivog trajanja.

Popravka spoljnih guma

Neravnomerno habanje spoljnih guma i ostala nenormalna istrošenost trebalo bi da dovede do hitnog pregleda vozila, spoljnih guma i felni. Potrebne popravke na sigurnosnom delu gume u demontiranom stanju se moraju izvršiti samo od strane strucnih ljudi.

Izbor spoljnih guma

Odlučujuće je da se pronađe odgovarajući profil za Vaše vozilo i Vaše uslove korišćenja. Vodite računa o tome da se indeksi za težinu i brzinu poklapaju. Putevi i uslovi korišćenja određuju izbor profila. Samo izbor efikasne, kvalitetno vredne nove spoljne gume omogućava višekratnu primenu tela gume (Karkasse).

Spoljne gume blagovremeno podvrgavati obnavljanju

Veoma je važno da se spoljne gume blagovremeno demontiraju da bi se zaštitio kvalitet tela i gume (Karkassa) za obnavljanje zaobljenosti. Spoljnu gumu je potrebno najkasnije demontirati pri dubini profila od 3 mm, u suprotnom:

  • telo gume (Karkassa) nije više u mogućnosti da bude zaobljeno,
  • spoljna guma može da sklizne pri vlažnom kolovozu,
  • gubi se na vučnoj snazi, produžava se putanja kočenja,
  • spoljnja guma podložna oštećenjima usled probadanja.
QR Code Business Card