Kraiburg materijal

Posted

KRAIBURG materijal za obnavljanje zaobljenosti je idealan za one kupce koji vode racuna o optimalnom odnosu cene i ucinka. KRAIBURG štedi novac jer sa KRAIBURG materijalom obnovljene spoljne gume:

  • su po efektu vožnje i pouzdanosti kao nove spoljne gume,
  • pokazuju efekat u kilometraži kao kod novih spoljnih guma,
  • zahvaljujući gumi sa manjim otporom pri obrtanju dovode do manje potrošnje pogonskog goriva,
  • stvaraju manje zagrejavanje, omogucavaju telu gume duži vek trajanja,
  • za svaki autobus/kamion i za svako podrucje korišcenja imaju odgovarajuci izbor profila.

U Evropi se godišnje izvrši obnavljanje, i recikliranje nekoliko stotina hiljada tona spoljnih guma. Sa KRAIBURG materijalom za obnavljanje zaobljenosti godišnje više od 1.000.000 spoljnih guma za kamione, autobuse i avione i više od 3 miliona spoljnih guma za automobile dobiju “nov život”.

QR Code Business Card